گذرنت

کانکشن سیسکو ویندوز

آموزش ساختن کانکشن سیسکو

ابتدا برنامه Cisco AnyConnect را از ویندوز استور دریافت و نصب کنید. دریافت برنامه از ویندوز استور وارد قسمت Setting…